Indmeldelse / udmeldelse

Indmeldelse sker ved tilmelding til en aktivitet:


Se aktuelle aktivteter her

Udmeldelse skal ske skriftligt til x@fcx.dk med angivelse af medlemmets navn og fødselsdato, senest dagen før kommende kontingentperiode (1/2 eller 1/8).