Bestyrelse og Generalforsamling

Formand/bestyrelsesmedlem:

Aroldo Strack


Kasserer/bestyrelsesmedlem:

Cristóvão Strack


Bestyrelsesmedlem:

Kristian Nielsen


Bestyrelsesmedlem:

Anders Hansen

Generalforsamlingen der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i april måned.